Project Management Essentials (PMP I)

Project Management Essentials (PMP I)Cursul Project Management Essentials (PMP I) se adresează acelor persoane care sunt desemnate să conducă proiecte sau care doresc să se implice în derularea proiectelor în organizația în care activează. Structurat pe baza ghidului actual de bune practici în managementul de proiect PMBOOK® Guide (Project Management Book on Knowledge) elaborat de PMI® (Project Management Institute din USA), cursul prezintă noțiunile elementare de bază necesare pentru conducerea eficientă a proiectelor. 

Cursul cuprinde atât teorie cât și practică, oferind posibilitatea participanților să aplice în exemple concrete de proiecte, noțiunile discutate la curs.

Acest curs oferă baza minimă necesară pentru accesul la partea a doua a programului Project Management Advanced (PMP II) care prezintă metode și tehnici avansate în managementul proiectelor și oferă baza pentru pregătirea teoretică și practică necesară susținerii examenului de certificare PMP®.

Curriculum

 • Ședința 1 Introducere. Iniţierea proiectului (3h 30m)
  • Deschidere curs: prezentare curs, mod de lucru​​
  • Noţiuni de bază în managementul de proiect
  • Tipuri de structuri organizaţionale specifice pentru derularea proiectelor
  • Organizaţia proiectului. Terminologia în abordarea waterfall şi agile
  • Rolul şi sarcinile managerului de proiect
  • Proiectul şi locul său în strategia organizaţionala
  • Identificarea proiectului - analiza cauză-efect
  • Definirea obiectivelor şi specificaţiile proiectului
  • Selecţia proiectului – analiza SWOT
 • Ședința 2 Iniţierea proiectului. Planificarea proiectului (3h 30m)
  • Selecţia proiectului – Analiza de fezabilitate​
  • Analiza grupurilor de interese
  • Definirea fazelor de realizare a proiectului
  • Redactarea fişei de iniţiere a proiectului
  • Noţiuni generale legate de planificarea proiectului
 • Ședința 3 Planificarea proiectului (3h 30m)
  • Definire ariei de cuprindere a proiectului
  • Definirea dependenţelor dintre activităţi 
  • Estimarea duratei activităţilor
  • Întocmirea graficului de execuţie
  • Definirea drumului critic şi a marjelor de timp
  • Identificarea riscurilor
  • Analiza riscurilor
 • Ședința 4 Planificarea proiectului continuare (3h 30m)
  • Întocmirea reţelei de activități pe săgeţi
  • Întocmirea reţelei de activități în noduri
  • Definirea calității
  • Planificarea calităţii
  • Controlul calităţii
 • Ședința 5 Planificarea proiectului continuare (3h 30m)
  • Alocarea resurselor
  • Managementul achiziţiilor
  • Estimarea bugetului proiectului
  • Planificarea cheltuielilor
  • Managementul schimbărilor în proiect
  • Managementul configuraţiei
  • Comunicarea - noţiuni generale. Şedinţele proiectului
  • Planificarea comunicării (matricea comunicării)
 • Ședința 6 Monitorizarea şi controlul execuției. Controlul execuției proiectului. Închiderea proiectului. (3h 30m)
  • Integrarea. Planul general de proiect.
  • Noţiuni generale de monitorizare şi control al execuției.
  • Controlul proiectului prin metoda valorii dobândite
  • Închiderea administrativă a proiectului
  • Evaluarea proiectului şi proceselor de management de proiect
  • Colectarea lecţiilor învăţate
  • Recapitulare generală
remote

Ruxandra Enache • Preț redus studenți și elevi 400 RON
 • Preț întreg 500 RON
 • Dată începere 15 Jun
 • Interval orar 18:00 - 21:30 (luni)
 • Locație Video conferința
  prin Google Meet
 • Durată 6 ședințe
 • Ore / ședință 3h 30m
Înscriere

* Prețurile afișate sunt finale (nu se percepe TVA)