IT Essentials

IT EssentialsCursul IT Essentials introduce cursanţii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, acoperind cunoștințe fundamentale de hardware și sisteme de operare, noțiuni de bază în domeniul rețelelor de calculatoare, în general a sistemelor de comunicaţii, precum și în securitatea informației.

Printre altele, vei învăța despre:

 • Componentele interne şi externe ale unui calculator
 • Diferențierea configuraţiilor unui Server/Desktop/Laptop
 • Dezasamblarea și asamblarea unui calculator de tip desktop sau de tip laptop
 • Instalarea și administrarea la nivel de bază a unui sistem de operare
 • Depanarea unui calculatorul folosind instrumente de sistem şi software de diagnosticare
 • Conectarea calculatoarelor la Internet folosind o reţea locală în condiţii minime de siguranţă
 • Protejarea împotriva atacurilor informatice existente

Cui se adresează acest curs?
Cursul se adresează tuturor celor care doresc să se iniţieze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Curriculum

 • Ședința 1 Introducerea în IT (3h 30m)
  • Introducere în tehnologia informaţiei
  • Industria IT
  • Introducere în Sistemul Informatic Personal
  • Sisteme informatice personale
  • Selectarea componentelor de schimb pentru calculatoare
  • Configuraţii pentru computere specializate
  • Introducere în domeniul calculatoarelor personale
  • Normele de laborator şi utilizarea uneltelor
  • Proceduri de siguranţă în laborator
  • Utilizarea adecvată a instrumentelor
 • Ședința 2 Asamblarea calculatorului, întreținerea preventivă (3h 30m)
  • Asamblare calculator
  • Pornirea calculatorului
  • Îmbunătățirea şi configurarea computerului personal
  • Prezentarea generală a întreținerii preventive și a depanării
  • Întreținere preventivă
  • Procesul de depanare
 • Ședința 3 Sisteme de operare şi reţele (3h 30m)
  • Sisteme de operare moderne
  • Instalarea sistemului de operare
  • Interfaţa grafică de interacțiune cu utilizatorul(GUI) pentru sistemul de operare Windows și panoul de control
  • Virtualizarea pe partea de client
  • Tehnici comune de întreţinere preventivă pentru sisteme de operare
  • Procesul de bază al depanării pentru sistemele de operare
  • Reţele
  • Principiile reţelisticii
  • Identificarea reţelelor
  • Tehnologii şi concepte de bază ale reţelisticii
  • Componente fizice ale unei reţele
  • Topologii de reţele
  • Standarde Ethernet
  • Modele de Date OSI şi TCP/IP
  • Conexiunea între calculator și rețea
  • Conexiune ISP
  • Tehnici obişnuite de întreținere preventivă folosită pentru rețele
  • Procesul de bază al depanării pentru rețele
 • Ședința 4 Laptopuri, dispozitive mobile și imprimante (3h 30m)
  • Componentele laptopului
  • Componentele ecranului unui laptop
  • Alimentarea laptopului
  • Tehnologii de comunicare fără fir pentru laptop
  • Componentele hardware ale unui laptop, configurarea şi instalarea acestora
  • Tehnici de întreținere preventivă pentru laptop
  • Procesul de bază al depanării pentru laptop
  • Dispozitive mobile
  • Prezentare generală a componentelor hardware pentru dispozitivele mobile
  • Sisteme de operare pentru dispozitive mobile
  • Conectivitatea la rețea şi e-mail
  • Metode pentru securizarea dispozitivelor mobile
  • Procesul de bază pentru depanarea dispozitive mobile
  • Imprimante
  • Caracteristici comune ale imprimantelor
  • Tipuri de imprimante
  • Instalarea şi configurarea imprimantelor
  • Partajarea imprimantelor
  • Tehnici de întreținere preventivă a imprimantelor
  • Procesul de bază al depanării pentru imprimante
 • Ședința 5 Securitate şi profesionistul în tehnologia informației (3h 30m)
  • Securitate
  • Ameninţări de securitate
  • Proceduri de securitate
  • Tehnici obişnuite de întreținere preventivă pentru securitate
  • Procesul de bază al depanării pentru securitate
  • Profesionistul în tehnologia informaţiei
  • Abilitățile de comunicare în tehnologia informaţiei
  • Probleme etice şi juridice în industria tehnologiei informației
  • Tehnici din centre de asistență
 • Ședința 6 Depanarea avansată şi Pachetul Office (3h 30m)
  • Componente ale calculatorului şi dispozitive periferice
  • Sisteme de operare
  • Reţele
  • Laptop-uri
  • Imprimante
  • Securitate
  • Introduce Office
  • Instalarea aplicației în limba română
  • Deschiderea aplicaţiei şi realizarea configurărilor de bază
  • Personalizare LibreOffice
  • Adăugare funcţionalităţi cu ajutorul extensiilor
  • Protejarea fișierelor cu parolă
  • Comenzi rapide de la tastatură
  • Resurse externe
 • Ședința 7 LibraOffice Writer şi LibraOffice Calc (3h 30m)
  • Elemente de interfaţă ale ferestrei Writer
  • Generarea unui şablon
  • Inserarea obiectelor în documentul Writer
  • Operații asupra conținutului documentului: Inserare, Anulare/Refacere a unor acţiuni
  • Formatarea caracterelor utilizând bara de instrumente "Formatare"
  • Formatarea caracterelor utilizând meniul "Formatare" - Paragrafe
  • Comenzi pentru corectarea greșelilor de ortografie și a celor gramaticale
  • Reguli generale de tehnoredactare
  • Afişarea şi ascunderea caracterelor neimprimabile
  • Elemente de interfaţă ale ferestrei Calc
  • Înghețarea și splitarea foilor de calcul
  • Formatarea paginii: margini, orientare, dimensiuni, fundal
  • Operații asupra conţinutului foii de calcul: poziționare, selectare celule, selectare rânduri şi coloane
  • Comenzi pentru editarea conţinutului celulelor: introducere date, copiere/mutare, ştergere, căutare text, înlocuire text
  • Modificarea structurii foii de calcul: inserarea de randuri/coloane, modificarea dimensiunilor rândurilor şi coloanelor, scindarea celulelor
  • Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii
  • Filtrarea automată a datelor
  • Formule: structură, modalități de introducere în celulă, editare, copiere
 • Ședința 8 LibraOffice Impress şi LibraOffice Base (3h 30m)
  • Deschiderea şi închiderea aplicației Impress
  • Elemente de interfaţă ale ferestrei Impress
  • Crearea unei prezentări
  • Reguli generale de tehnoredactare, estetică și susținerea unei prezentări
  • Diapozitive: orientare și dimensiuni
  • Structura unui diapozitiv
  • Operații cu diapozitive
  • Introducerea textului într-un diapozitiv
  • Obiecte inserate în prezentare: antet, subsol, data calendaristică, număr diapozitiv
  • Comenzi pentru editarea textului conținut de un diapozitiv
  • Expunere diapozitive. Opţiuni specifice
  • Conceptul de bază de date
  • Proiectarea şi crearea unei baze de date
  • Elemente de interfaţă ale ferestrei Base
self-study

Online • Preț întreg 100 RON
 • Preț persoane juridice 200 RON
 • Dată începere max. 24 de ore de la inscriere
 • Interval orar nelimitat
 • Tip curs self-study
  (auto didact)
 • Locație Portal BIT Academy
  Portal Netacad
 • Durată 8 ședințe
 • Valabilitate 3 luni
Înscriere

* Prețurile afișate sunt finale (nu se percepe TVA)