Termeni și condiții

Politica site-ului

Conținutul site-ului www.bitacad.net, denumit în continuare Site-ul, compus din text și imagini, este protejat de legile şi tratatele internaţionale privind dreptul de autor, precum şi de alte legi şi tratate privind proprietatea intelectuală. Copyright © 2013 BIT Training Centre SRLD (denumită în continuare "BIT Academy"). Toate drepturile rezervate.

Conţinutul paginilor acestui Site nu va fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod, în totalitate sau parţial, fără acordul prealabil scris al Societăţii, cu excepţia stocării pe computerul personal al utilizatorului şi a tipăririi de extrase din paginile acestui site exclusiv pentru uzul personal.Logo-urile, denumirile și alte mărci comerciale care apar pe acest Site sunt proprietatea BIT Academy. Ele nu vor fi folosite pe un alt site fără acordul prealabil al BIT Academy, acordat în scris. BIT Academy nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul publicat de către terţi pe Site sau pe site-uri către care există link-uri. 

Vizitarea unui site către care www.bitacad.net oferă un link site se face pe propria răspundere. Link-urile către alte site-uri nu implică faptul că BIT Academy sponsorizează sau că este afiliată la organizaţiile care furnizează serviciile descrise în astfel de site-uri.Toate materialele trimise către site, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate publice. BIT Academy nu are nicio răspundere privitoare la astfel de materiale şi își rezervă dreptul de a le copia, transforma, publica, folosi în alte activităţi şi de a le distribui către terţi, fără limitare. Ideile, conceptele și cunoştinţele tehnice conţinute în astfel de materiale pot fi folosite de BIT Academy în orice scop, inclusiv şi fără limitare la dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse folosind astfel de materiale. Persoanele care trimit materiale garantează că acestea sunt publicabile şi sunt de acord să exonereze BIT Academy de răspundere cu privire la orice acţiune iniţiată de terţi în legătură cu aceste materiale.

Site-ul asigura accesul la informații privind evenimentele organizate de BIT Academy BIT, informații exacte și actualizate. BIT Academy depune toate eforturile rezonabile pentru a garanta acuratețea acestor informații. Cu toate acestea, pot apărea erori dar ele vor fi corectate atunci când sunt semnalate.


Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

I. Categorii de persoane

BIT Academy prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice în scopul prevăzut la secțiunea II:

  1. cursanți sau potențiali cursanți ai cursurilor BIT Academy
  2. utilizatori înregistrați în cadrul site-ulu
  3. orice persoana fizică sau juridică care are raporturi de natură comercială sau contractuală cu BIT Academy BIT.

II. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, BIT Academy BIT are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secțiunea I.

Scopul colectării datelor este:

  1. prestări de servicii pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educație și cursuri profesionale în informatică.
  2. evidența financiar-contabilă a BIT Academy BIT
  3. notificări scrise pe email cu privire la activitatea desfășurată de BIT Academy BIT

III. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, BIT Academy BIT, confirmă dacă prelucrează sau nu date personale.Conform Legii 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către BIT Academy BIT pe care o puteți trimite fie prin poștă, email sau prin formularul de contact.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției sau A.N.P.C - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului .