Microsoft Excel Specialist

Microsoft Excel SpecialistMicrosoft Excel este cea mai utilizată aplicaţie de tip "spreadsheet" la nivel mondial, având în spate un istoric de dezvoltare şi utilizare extrem de bogat ce se întinde pe mai bine de 30 de ani.
La nivel profesional, Microsoft Excel a devenit de multă vreme o aplicaţie indispensabilă în foarte multe domenii de activitate, cum ar fi cel bancar, financiar, contabil, ştiinţific sau educaţional.

Cursurile din acest pachet îşi propun să îi ajute pe cei interesaţi de a face primii paşi în utilizarea la nivel profesional a Microsoft Excel prin abordarea sistematizată a noţiunilor de bază legate de utilizarea aplicaţiei precum şi a unor noţiuni şi funcţii de lucru de nivel mediu şi avansat, împreună cu studiul detaliat al limbajului VBA.

Materia este atent structurată şi abordată de o manieră interactivă, partea teoretică fiind completată imediat de exerciţii practice ce sunt lucrate sub atenta îndrumarea a instructorului.

După parcurgerea cursurilor din acest pachet, participanţii vor avea posibilitatea de a utiliza aplicaţia Microsoft Excel într-un mod profesional, putând să execute într-un mod sigur şi eficient task-uri cu un grad de dificultate mediu şi avansat.

Microsoft Excel Fundamentals (Modul 1)

Microsoft Excel este cea mai utilizată aplicație de tip "spreadsheet" la nivel mondial, având în spate un istoric de dezvoltare şi utilizare extrem de bogat ce se întinde pe mai bine de 30 de ani.
La nivel profesional, Microsoft Excel a devenit de multă vreme o aplicaţie indispensabilă în foarte multe domenii de activitate, cum ar fi cel bancar, financiar, contabil, ştiinţific sau educaţional.

Acest curs îşi propune să îi ajute pe cei interesaţi de a face primii paşi în utilizarea la nivel profesional a Microsoft Excel prin abordarea sistematizată a noţiunilor de bază legate de utilizarea aplicaţiei precum şi a unor noţiuni şi funcţii de lucru de nivel mediu şi avansat.
Materia este atent structurată şi abordată de o manieră interactivă, partea teoretică fiind completată imediat de exerciţii practice ce sunt lucrate sub atenta îndrumarea a instructorului.

Pe durata cursului vei învăţa despre:

 • ​Utilizarea şi configurarea generală a aplicaţiei
 • Lucrul cu foile de calcul
 • Tehnici de formatare şi sortare a datelor
 • Filtrare simpla şi complexă
 • Utilizarea funcţiilor matematice, logice şi condiţionale
 • Utilizarea funcţiilor derivate, a funcţiilor de lucru cu datele de tip text cu datele calendaristice
 • Crearea şi utilizarea tabelelor pivot
 • Best practices. Exemple şi aplicaţii practice.

Aplicabilitate practică şi sugestii de dezvoltare personală:

 • Pentru completarea skill-urilor deprinse în cadrul acestui curs este necesară şi parcurgerea Microsoft Excel - Modulul 2 (Advanced
 • După parcurgerea celor doua module, participanţii vor avea posibilitatea de a utiliza aplicaţia Microsoft Excel într-un mod profesional, putând să execute într-un mod sigur şi eficient task-uri cu un grad de dificultate mediu şi avansat.

Cerințe pentru participare:

 • Participanţii la acest curs trebuie să stăpânească noțiunile de bază de lucru cu un calculator şi, pentru o participare adecvata la şedinţele remote, să deţină un calculator personal (PC sau laptop) cu cel puţin 4GB RAM.

Toţi participanţii vor beneficia de o licenţă de utilizare a suitei Microsoft Office 365, cu valabilitate pe toata durata cursului.

Microsoft Excel Advanced (Modul 2)

Microsoft Excel este cea mai utilizată aplicație de tip "spreadsheet" la nivel mondial, având în spate un istoric de dezvoltare şi utilizare extrem de bogat ce se întinde pe mai bine de 30 de ani.
La nivel profesional, Microsoft Excel a devenit de multă vreme o aplicaţie indispensabilă în foarte multe domenii de activitate, cum ar fi cel bancar, financiar, contabil, ştiinţific sau educaţional.

Acest curs îşi propune să îi ajute pe cei interesaţi de a face primii paşi în utilizarea la nivel profesional a Microsoft Excel prin abordarea sistematizată a unor funcţii avansate de lucru cu aplicaţia, împreună cu studiul detaliat al limbajului VBA.

Materia este atent structurată şi abordată de o manieră interactivă, partea teoretică fiind completată imediat de exerciţii practice ce sunt lucrate sub atenta îndrumarea a instructorului.

Pe durata cursului vei învăţa despre:

 • Crearea şi configurarea graficelor. Tipuri de grafice.
 • Introducere în limbajul VBA. Clarificarea noţiunii de macron.
 • Noţiuni generale de sintaxă VBA. Workbook, Worksheet şi Range Objects.
 • Variabile. If, then, else statements. Single, double, triple loops.
 • Do while loop. Events, arrays.
 • Custom functions & subs.
 • Gestionarea erorilor.
 • Best practices. Exemple şi aplicaţii practice.

Aplicabilitate practică şi sugestii de dezvoltare personală:

 • ​Dupa parcurgerea acestui curs, participanţii vor avea posibilitatea de a utiliza aplicaţia Microsoft Excel într-un mod profesional, putând să execute într-un mod sigur şi eficient task-uri cu un grad avansat de dificultate.

Cerinţe pentru participare:

 • Participanţii la acest curs trebuie să stăpânească noţiunile de bază de lucru cu un calculator şi, pentru o participare adecvată la şedinţele remote, să deţină un calculator personal (PC sau laptop) cu cel putin 4GB RAM.
 • Este de asemenea necesară cunoaşterea unor noţiuni medii de lucru cu aplicaţia Microsoft Excel sau parcurgerea anterioară a cursului Microsoft Excel - Modulul 1 (Fundamentals).

Toţi participanţii vor beneficia de o licenţă de utilizare a suitei Microsoft Office 365, cu valabilitate pe toată durata cursului.

Curriculum

 • 1 Microsoft Excel Fundamentals (Modul 1) (6 ședințe)
  • Ședința 1 Clarificarea noţiunilor de bază (3h 30m)
   • Prezentări
   • Ce este aplicaţia MS Excel. Ce putem şi ce nu putem face cu ajutorul acestei aplicații
   • Familiarizarea cu meniurile aplicației. Meniuri generale de lucru și meniuri de configurare
   • Best practices în lucrul cu fișierele de tip spreadsheet. Lucrul cu rândurile şi coloanele. Operaţii de inserare, copiere, mutare, ştergere date
   • Lucrul cu foile de calcul
   • Tehnici de formatare a celulelor de date
  • Ședința 2 Sortare. Filtrare (3h 30m)
   • Quizz rapid (Şedinţa 1) 
   • Activarea şi utilizarea sortării de date. Modul general de lucru cu filtrele
   • Sortare după criteriu unic. Sortare după criterii multiple
   • Aplicarea filtrării simple. Tehnici de filtrare şi operatori
   • Aplicarea filtrării multiple. Opţiunea "Filter by color"
   • Aplicaţii practice
  • Ședința 3 Funcţii. Partea 1 (3h 30m)
   • Quizz rapid (Şedinţa 2)
   • Clarificarea noţiunii de funcţie. Ce putem şi ce nu putem face cu ajutorul funcţiilor. 
   • Operatori matematici. Apelarea datelor folosind referinţe relative, absolute sau mixte
   • Funcţii matematice (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)
   • Funcţii logice (AND, OR)
   • Funcţia IF
   • Aplicaţii practice.
  • Ședința 4 Funcţii. Partea 2 (3h 30m)
   • Quizz rapid (Şedinţa 3)
   • Funcţii derivate (NESTED IF, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, COUNTBLANK) 
   • Funcţii text (CONCATENATE, LEFT, RIGHT, LEN, SEARCH, SUBSTITUTE, MID, UPPER, LOWER, PROPER) 
   • Funcţii şi operaţii cu date calendaristice (DAY, MONTH, YEAR, TODAY, WEEKDAY, DATEDIF)
   • Aplicaţii practice.
  • Ședința 5 Tabele pivot (3h 30m)
   • Quizz rapid (Şedinţa 4)
   • Clarificarea noţiunii de tabel pivot. Ce putem şi ce nu putem face cu ajutorul acestor tipuri de tabele
   • Crearea unui tabel pivot
   • Componente şi mecanism de funcţionare
   • Modificarea şi actualizarea tabelelor pivot
   • Aplicaţii practice
  • Ședința 6 Recapitulare generală. Simulare proiect (3h 30m)
   • Quizz rapid (Şedinţa 5)
   • Recapitularea centralizată a tuturor noţiunilor discutate în ședințele anterioare
   • Utilizarea acestor noţiuni pentru crearea, împreună cu instructorul, a unui proiect similar cu cel care va trebuit pregătit individual de fiecare participant.
   • Pregătire pentru examenul final. Sesiune Q&A.
   • Pregătire pentru proiectul individual. Sesiune Q&A.
   • Detalii finale. Încheiere.
 • 2 Microsoft Excel Advanced (Modul 2) (7 ședințe)
 • Preț 650 RON
 • Preț persoane juridice 850 RON

Cursuri

Înscriere

* Prețurile afișate sunt finale (nu se percepe TVA)